Církevní vs. civilní obřad

Pokud jste zavítali na naše stránky, zřejmě je před Vámi jeden z nejkrásnějších dnů ve Vašem životě — SVATBA.  Jupíí! 😍👰🏻‍♀️🤵🏻‍♂️ 

Pojďte se s námi podívat na druhy obřadu v ČR. 

V České republice lze do manželství vstoupit buď církevním, nebo civilním sňatkem. Obě formy uzavření manželství, tedy jak sňatek občanský, tak sňatek církevní jsou rovnocenné a mají v zásadě stejné právní následky. 

Není asi velkým překvapením, že v Česku vedou svatby civilní, jen asi jedna pětina připadá na svatby církevní. Dost možná je to naší socialistickou minulostí, kdy od 1.1.1950 bylo možné uzavřít právoplatné manželství pouze na Národním výboru. Novomanželé nicméně poté mohli absolvovat ještě církevní obřad, který měl ovšem “úředně” pouze status slavnosti.

Obřad v kostele

Pokud se rozhodnete pro svatbu v kostele:

Na prvním místě by každý, kdo touží po svatbě v kostele, měl mít jasno, z jakého důvodu o takový sňatek stojí. ❤️
Pokud vás láká jen krásné prostředí a jedinečná atmosféra, nebude to stačit. Církevní sňatek jde totiž mnohem víc do hloubky. Často jsem se setkala s nevěsty, které volí církevní obřad z důvodu, že na dané matrice v “jejich datum” nebylo místo nebo že “je to takové hezčí”.  🧐 Toto řešení je poněkud nešťastné, zvláště proto, že u církevního sňatku se jedná o velmi intimní záležitost. 😊 Církev navíc přebírá určitou zodpovědnost za snoubence a za jejich sňatek. Snoubenci si před Bohem slibují věrnost, vzájemnou úctu a zachování své lásky až do konce jejich dnů. Pokud opravdu stojíte o svatbu v kostele a vaše srdce a mysl s Bohem příliš nesouzní, doporučujeme vám civilní obřad v odsvěceném kostele. 

Pokud vy, nebo Vaše drahá polovička v Boha věří a je součástí nějaké církve, nemělo by Vašemu církevnímu sňatku stát nic v cestě. Pokud…

-1 ze snoubenců je pokřtěným katolíkem
-musí se jednat o váš první sňatek, podruhé může do církevního sňatku vstoupit pouze vdovec/vdova
-vaše osobní víra a rozhodnutí, že v ní budete vychovávat i své děti
-absolvování přípravy manželství – s knězem, který bude oddávat. Během několika setkání postupně probíráte věroučná i manželská témata.

Jestli je pouze jeden ze snoubenců pokřtěným katolíkem, dá žádost na příslušné biskupství o tzv. dispenz od překážky v rozdílnosti náboženství. V žádosti katolík prohlašuje, že se zavazuje k zachování své víry a jejího rozvoje a života podle své víry. Zároveň slibuje, že bude respektovat náboženskou svobodu a svědomí svého partnera nebo partnerky. Katolík slibuje také křest dětí a jejich výchovu v katolické církvi, na což musí i nekatolický partner brát zřetel a tuto skutečnost potvrdit podpisem.

Jsem věřící a chci mít svatbu v kostele:

Pokud jste pevně rozhodnuti pro církevní sňatek, pak Vaše první kroky i tak povedou na matriku v místě, kde sňatek plánujete. Matriční úřad Vám vydá dotazník k uzavření manželství 📃 a žádost o vydání Osvědčení o právní způsobilosti. Tento dotazník si můžete stáhnout i z internetu. Po vyplnění těchto dokumentů Vám vydá potvrzení, že jste splnili zákonné požadavky pro uzavření církevního sňatku. Na základě tohoto osvědčení je farář oprávněn vykonat církevní svatební obřad. Pozor na termín, protože osvědčení nesmí být v době konání svatby starší než tři měsíce! Po svatbě církev zasílá protokol o uzavření sňatku matričnímu úřadu.
Co vše je třeba zařídit, vám přesně poví váš kněz. Velice doporučujeme spolupracovat od začátku s farářem, který vás bude oddávat. Oslovte ho s dostatečným předstihem před svatbou, aby vyřízení všech náležitostí a příprav proběhlo pro všechny strany v pořádku. ☺️

Termín a místo církevního sňatku 📆
Termín svatby domlouváte s oddávajícím knězem, a to nejpozději tři měsíce před plánovaným obřadem. Co se týká místa, církevní sňatek se obvykle slaví v domovské farnosti jednoho ze snoubenců. Plánujete-li svatbu v jiném kostele, budete potřebovat takzvané propuštění z farnosti. Jedná se o dovolení faráře z vašeho místa bydliště k tomu, že svatba může proběhnout jinde. Pokud máte svého oblíbeného faráře a přejete si, aby vás oddal on, budete navíc potřebovat svolení kněze, který má pověření pro službu ve vámi vybraném kostele.

Cena svatby v kostele 💸
Cena za církevní sňatek není striktně určena ani požadována. Je však vhodné za něj dát nějaký příspěvek i bez vyzvání, a to formou daru farnosti. V předsvatebních diskuzích se dočtete, že snoubenci nejčastěji věnují 500 až 2 000 Kč, přičemž částku občas sami rozdělí mezi faráře a další účastníky obřadu, například varhaníka či ministranty. V některých farnostech je zvykem přidat také balíček s cukrovím.
Jinak je tomu však u civilní svatby v odsvěceném kostele. Tam se za obřad platí, přičemž cena se podle atraktivity, kapacity a vytíženosti místa řádově pohybuje od 3 000 do 50 000 Kč.

Jak dlouhý je obřad a co Vás čeká? ⏰

Svatba v kostele trvá i se mší zhruba 90 minut. Mše není nutná a vynechává se hlavně tehdy, když jeden ze snoubenců není věřící.
Před vchodem do kostela vás i svatebčany přivítá kněz – nevěsta se drží u oltáře vlevo, ženich vpravo. Poté kněz čte z evangelia a Písma svatého a promlouvá ke snoubencům. Následuje udělení svátosti, kdy všichni svatebčané povstanou a snoubenci musí odpovědět knězi na 3 otázky týkající se uzavření manželství a věrnosti. Kněz dále položí přes vzájemně přeložené ruce snoubenců štolu, aby mohli budoucí manželé složit svůj slib. Ti si poté vymění prsteny a dokončí své proslovy. Následují modlitby kněze a všech svatebčanů za novomanžele. Na závěr kněz udělí novomanželům své požehnání.
Nakonec manželé podepisují Protokol o uzavření manželství a jsou oficiálně svoji.

Na co myslet 💡

Jak jsem již zmiňovala výše, svatba v kostele je vysoce intimní, hluboce duchovní a důstojnou slavnostní událostí, proto je potřeba pamatovat I na styl garderoby. U ženicha se očekává svatební oblek – nejlépe frak, u nevěsty svatební šaty. Ty by měly být bez jakýchkoliv výstřelků, jako jsou extrémně hluboké výstřihy nebo dlouhé rozparky.
Oceňuje se umírněnost.

Výhody a nevýhody církevního sňatku 

Výhodou církevního sňatku je bezesporu monumentálnost a duch církevních svateb. Tyto svatby jsou daleko silnější a procítěnější zvláště kvůli kouzlu tohoto aktu samotného a významu pro věřící snoubence, který symbolizuje vstup do nové životní etapy. Hudba varhan a sluneční paprsky prosvítající skrz kostelní vitrážová skla zajistí nezaměnitelnou atmosféru a skutečně zážitek na celý život.
Nevýhodou můžou být často jasně a striktně nastavená pravidla duchovních a neochota podřizovat se Vašim přáním. Oddávající nemusí být ochotný přizpůsobit se Vašemu hudebnímu vkusu či estetickému cítění. Taktéž nejsou povoleny sňatky rozvedených lidí a výjimky se povolují jen zřídka.

Svatba v kostele

Civilní obřad 💒

U civilního obřadu máme oproti církevnímu nekonečně možností, na jakém místě a v jakém stylu se vezmeme. Svatba už dávno není záležitostí v úvodu zmíněného Národního výboru, ale nabízí široké spektrum míst, kde je možné říct si své „Ano“. V dnešní době jsou v kurzu nejrůznější zámky a hrady, lesy a louky, stodoly a mlýny, farmy a statky, vyhlídky a zříceniny, hvězdárny a planetária, parníky a lodě, či sňatky v horkovzdušných balónech a pod vodní hladinou. Na výběr máme z tisíce a tisíce míst, a tak se stává ze svateb jako takových akce, která často zavání i adrenalinovým zážitkem. 

Když máme vybrané místo 🏩
Stejně jako je tomu u svateb církevních, i u těch civilních je třeba jako první kontaktovat patřičný matriční úřad, tedy ten v místě konání obřadu, kde oba musíte písemně požádat o uzavření sňatku a doložit originály nebo ověřené kopie těchto dokladů: rodný list

  • doklad o státním občanství (občanský průkaz, český pas, vojenský průkaz)
  • potvrzení o místě trvalého bydliště a rodném stavu (stačí občanský průkaz)
  • je-li jeden z vás ovdovělý, je potřeba doložit úmrtní list zemřelého partnera nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého opatřené doložkou o právní moci
  • v případě předchozího rozvodu, je potřeba doložit soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o právní moci
  • nezletilý (starší šestnácti let) doloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

A jak tedy postupovat? Každá obec má ohledně rezervace termínů svá vlastní pravidla. Proto nezbývá nic jiného, než na vámi vybranou matriku zavolat a informovat se o podrobnostech. Pokud budete mít štěstí, matrikářka vás nechá zamluvit termín obřadu po telefonu. V ostatních případech vás odkáže na příslušné webové stránky, kde si datum vyberete.
Při předběžném výběru termínu nezapomínejte na to, že většina matrik oddává pouze v sobotu a výjimečně také v pátek. S rezervací termínu proto příliš neotálejte. Výhodu máte samozřejmě v případě, že plánujete svatbu v zimě, kdy je svatební mimosezóna.
Zde se také zaplatí správní poplatek, který se obvykle pohybuje mezi 1.000 — 5.000Kč. Ovšem pozor! Jde o poplatek, který platíte na příslušném úřadě. Je třeba myslet i na to, že některá výjimečná místa jsou také zpoplatněna pro uspořádání svatebního obřadu a tam se poplatky pohybují v mnohem vyšších cenových relacích, řádově tisíce až nižší desetitisíce korun.

Průběh samotného obřadu  👰🏻‍♀️🤵🏻‍♂️
A jak civilní svatba probíhá?
Před obřadem matrikář zkontroluje doklady totožnosti vás i vašich svědků. Poté oddávajícímu odevzdáte snubní prsteny a matrikářka vyzve všechny hosty, aby vstoupili do obřadní místnosti nebo utvořili špalír. Když zazní hudba, hosté povstanou a následuje příchod hlavních aktérů. První většinou kráčí ženich s matkou po pravici, následují svědci, družičky a nevěsta. Jak už určitě víte, my na ty tradice moc nejsme, takže naše nástupy k obřadu jsou všelijaké a snoubenci si svůj hlavní tým vybírají opravdu dle sebe. ☺️ Následuje představení budoucích novomanželů, oddávající pronese krátký projev, může také zarecitovat tematické básně. Z vlastní zkušenosti musím říct, že je vždycky dobré domluvit se s oddávajícím, aby neodříkával jen všeobecné fráze, ale dát mu třeba pár bodů, ohledně vás samotných. Něco, čím ve své řeči upoutá a obřad tak nebude působit monotónně, svatební hosté budou hltat každé slovo a nebude prostor pro nudu.
Na závěr si snoubenci slíbí věrnost a oddávající prohlásí manželství za právoplatně uzavřené. Novomanželé si slavnostně vymění snubní prsteny a dají si první manželský polibek, kterým sňatek zpečetí. Následuje několik formalit, zejména podpisy do protokolu o uzavření manželství. Oddávající svatební obřad ukončí tím, že manželům popřeje hodně štěstí do společného života, postupně se přidávají i další svatebčané. Celý obřad obvykle trvá asi 15 až 30 minut. Vždy však záleží na počtu hostů a celkové uvolněnosti a atmosféře. ❤️

Výhody a nevýhody civilního sňatku 
U civilních sňatků je výhodou rozmanitost míst, kde se snoubenci mohou vzít. Pro nízkorozpočtové svatby bude určitě výhodou sňatek na úřadě, kdy se svědky a popřípadě blízkou rodinou může svatba vyjít i jen na pár tisíc. Svatba na úřadě může být ideální volbou, i pro pragmaticky smýšlející jedince, kteří si nepotrpí na žádné výstřednosti.
Pokud ovšem máte rádi pompéznost a neotřelost, může vás Váš den vyjít i na hezkých pár set tisíc. V takovém případě radíme předat plánování nám 😁 nebo jiné svatební agentuře, která se postará o hladký průběh celého dne a ušetří Vám spoustu nervů, potu a slz, dokonce i nemalé finanční prostředky.💸 ☺️

Někdy se bohužel netrefíte s termínem, kdy bude matrika ochotna vás oddat. Jak s tímto naložit? Nebojte! MY VÁM PORADÍME! ❤️

Oslovte unitářeoddávající, kteří jsou ochotni se s vámi domluvit na termínu, čase a lokalitě. Jsou velmi příjemní a ochotni za vámi dorazit kamkoliv. Cena se pohybuje od 4 000 až 10 000 Kč. A stojí to za to! Dá se říct, že my jdeme tímto způsobem u většiny našich svateb. ❤️ S oddávajícím se domluvíte na četbě, slibech a na celkovém průběhu obřadu. 

KONTAKTY A NAŠE DOPORUČENÍ na naše ověřené oddávající: 

Dobroslav Makovička tel.: +420 739 524 716

Miriam Süss tel.: +420 739 524 721

Tomáš Řehák tel.: +420 603 262 295

Luděk Pivoňka. tel: 720 962 122

Doporučuji oddávající oslovit, co nejdříve, nejlepší termíny mají obsazené i rok předem. ❤️

 

My z Love Weddings se těšíme na další výzvy, třeba právě u Vaší vysněné svatby! 👰🏻‍♀️

Svatba na zámku Savoia

Svatba bez starostí

Chcete mít svatbu naprosto bez starostí?
Kontaktujte nás a my vám rádi vykouzlíme tu nejkrásnější pohádku.

Svatební koordinátorka Praha

Love Weddings

Jsem Nikol Hrušková, zakladatelka svatební agentury Love Weddings, která Vám naplánuje svatbu tak, abyste si ji užili od zásnub až po poslední svatební tanec. Vaše přání jsou nám rozkazem a termíny nám jsou svaté. Naše přednost je naprostá transparentnost mezi Vámi a svatebními dodavateli. Vaše svatba je Váš sen, my ho pouze zrealizujeme a dovedeme k dokonalosti.